หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
นายสิทธิผล ทิพย์คงคา
ตำหแน่ง : ผู้รับใบอณุญาต
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.ทิพพากรวิทยาการ    จ.ปทุมธานี
นางสาววิลาวัลย์ ทับหลักสินธุ์
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์
กลุ่ม : เจ้าหน้าที่สำนักงาน
ร.ร.ศีลาจารพิพัฒน์    จ.กรุงเทพมหานคร
นายนธีรักษ์ ทีปะนะ
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่หน้าห้องผู้อำนวยการ
กลุ่ม : เจ้าหน้าที่สำนักงาน
ร.ร.ศีลาจารพิพัฒน์    จ.กรุงเทพมหานคร
นายอภิรักษ์ กุลชุตินธร
ตำหแน่ง : ครูการงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานช่าง)
กลุ่ม : ครูอัตราจ้าง
ร.ร.ศีลาจารพิพัฒน์    จ.กรุงเทพมหานคร

กลุ่ม : กิจกรรมแนะแนว
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
นางสาวกรวิกา สีน้อย
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านท่าศิลา    จ.สุรินทร์
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 5,985,115 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,287,908 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,596,158 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,295,802 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,051,927 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 956,790 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 944,852 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 864,838 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 812,357 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 806,858 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 801,506 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 800,638 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 793,293 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
เข้าชม 775,153 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 774,331 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน

<">

<">
<

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ | 06 ก.พ. 57
คุรุสภาคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2557 จำนวน 11 ประเภท
โรงเรียนสามัคคีวิทยา | 06 ก.พ. 57
น้องอนุบาลสายเพชรทัศนศึกษา
โรงเรียนสายเพชรศึกษา | 06 ก.พ. 57
รถกวาดขยะ
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ) | 06 ก.พ. 57
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนวัดทุ่งหลวง | 06 ก.พ. 57
อบต,บัวงามมอบผ้าห่ม
โรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 | 06 ก.พ. 57
นมัสการพระเจ้า เช้าวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา | 06 ก.พ. 57
การประกวดข้อเสนอโครงงานวิจัย
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 06 ก.พ. 57
การเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 06 ก.พ. 57
การกำหนดอัตราเงินเดือน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 06 ก.พ. 57
การให้ข้าราชการครูเลื่อนวิทยฐานะฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 06 ก.พ. 57
โรงเรีนหนองแซงได้รับรางวัลเหรียญทองบ้านแดงงานศิลหัตกรรมระดับภาคตะวันออกเฉีงเหนือประจำปีการศึกษา 2556
โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง | 06 ก.พ. 57
ปฏิทินเปิดเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๗
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 06 ก.พ. 57
ตัวแทนเข้าแข่งขันสวนถาดแบบชื้นและวาดภาพระบายสี เด็กบกพร่อง งานศิลปะหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 63
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) | 06 ก.พ. 57
การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กลุ่ม นเรศวร ณ ค่าย เอกาทศรถ ในวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2557
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) | 06 ก.พ. 57
การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ กลุ่ม นเรศวร ณ ค่าย เอกาทศรถ ในวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2557
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) | 06 ก.พ. 57
การทดสอบระดับชาติ O-net ม.3 วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2557
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) | 06 ก.พ. 57
การทดสอบระดับชาติ O-net ป.6 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) | 06 ก.พ. 57
มอบอำนาจอนุญาตขอใช้สถานศึกษาแสดงสินค้า
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 06 ก.พ. 57
ขอแสดงความยินดีกับ นายพิทยา สินธุรัมย์ นักเรียนชั้น ม.3 ที่ชนะเลิศการมวยไทยสมัครเล่นฯ ที่ จ.เพชรบูณ์
โรงเรียนลำน้ำพอง | 06 ก.พ. 57
ประเมินโรงเรียนต้นแบบสถานศึกษาพอเพียง
โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ | 06 ก.พ. 57
ค่ายคุณธรรมจริยธรรม วัดเขาน้ำซับ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี
โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ | 06 ก.พ. 57
เข้าค่ายลูกเสือสำรอง
โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ | 06 ก.พ. 57
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ | 06 ก.พ. 57
บ.สหกรณ์ยูเนี่ยน NHK สปริง จำกัด บริจาคของและมอบทุนการศึกษา
โรงเรียนโรงเรียนคลองเสาธง | 06 ก.พ. 57
สอบ O-NET
โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ | 06 ก.พ. 57
ประกาศผลสอบราคาซื้ออาหารเด็กพักนอนของโรงเรียนอรุณเมธา
โรงเรียนอรุณเมธา | 06 ก.พ. 57
งานพระราชทานเพลิงศพพระครูวารีปุญญาภรณ์
โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย | 06 ก.พ. 57
ประกาศโรงเรียนอรุณเมธา
โรงเรียนอรุณเมธา | 06 ก.พ. 57
ทัศนศึกษา
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่ | 06 ก.พ. 57
ข่าวด่วน! สอบโอเน็ต ป.6 - ม.3 พร้อมสอบแล้ว 8-9 ก.พ. ใช้ข้อสอบ 6 ชุด
โรงเรียนบ้านท่ามะปริง | 06 ก.พ. 57
ประชุมชีแจง การสอบ O-NET ชั้น ม.3
โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา | 06 ก.พ. 57
ส่งกำลังใจให้ พี่ๆ ป.6 สอบ โอเน็ต เสาร์ที่ 8 ก.พ. ณ ร.ร.เก้งเต็ก
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ | 05 ก.พ. 57
ขอบพระคุณชุมชน บริจาคทุนทรัพย์และแรงงานล้อมรั้วรอบ ร.ร.และสระน้ำในโรงเรียน เมื่อ 5 ก.พ.57
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ | 05 ก.พ. 57
ประกาศรับสมัครเรียนปีการศึกษา2557อนุบาล-มัธยม 6 สายวิทย์-คณิต และศิลป์-จีน ติดต่อได้ 025882546 0
โรงเรียนเพชรรัชต์ในพระอุปถัมภ์ฯ | 05 ก.พ. 57
ราษฎร์บำรุงสารประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557
โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง | 05 ก.พ. 57
ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ | 05 ก.พ. 57
รายนามศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์)
โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์) | 05 ก.พ. 57
หมายกำหนดการมอบตัว ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนอนุบาลบ้านลูกรัก | 05 ก.พ. 57
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ปี การศึกษา2556
โรงเรียนบ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม | 05 ก.พ. 57
นายเทศมนตรีเมืองปางมะค่าพร้อมคณะ นำทุนการศึกษามามอบให้โรงเรียน
โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม | 05 ก.พ. 57
ปางมะค่าวิทยาคม คว้าชัย 31 รายการ
โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม | 05 ก.พ. 57
เกียรติบัตรการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปี2556 จ.เพชรบุรี
โรงเรียนดงตาลวิทยา | 05 ก.พ. 57
พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิบิ๊กซี ประจำปีการศึกษา 2556 แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ
โรงเรียนบ้านคลองสระ | 05 ก.พ. 57
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตวป่าเขาเขียวให้ความรู้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค
โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค | 05 ก.พ. 57
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดกลางวรวิหาร) | 05 ก.พ. 57
สอบวัดและประเมินผลผู้เรียนโครงการ ส.พ.ค.ให้โอกาส ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 56
โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม สพม. เขต 20 | 05 ก.พ. 57
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล1 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดกลางวรวิหาร) | 05 ก.พ. 57
สื่อการเรียนรู้กับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อผู้เรียนเป็นสำคัญ
โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) | 05 ก.พ. 57
ระบบการบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการ
โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) | 05 ก.พ. 57
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 45/572 Next »

 

หน้าหลัก| ข่าวประชาสัมพันธ์| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th