หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนปัญญารัตน์บริบาล
สพป.พิษณุโลก เขต 0
นางสาวอุไร ยึดหมู่
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.วัดเสนีวงศ์    จ.นนทบุรี
นายอำนาจ แสนธิไชยยา
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.วัดเสนีวงศ์    จ.นนทบุรี
นางกรรณิกา ฮามวงศ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บุ่งคล้านคร    จ.บึงกาฬ
นายอมรศักดิ์ ศรีสุวรรณ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.วัดเสนีวงศ์    จ.นนทบุรี
นางพยอม โลศิริ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดเสนีวงศ์    จ.นนทบุรี
นางสาวปรารถนา ขำประเสริฐ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดเสนีวงศ์    จ.นนทบุรี
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,727,938 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,213,589 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,747,076 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,726,372 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,594,257 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,478,215 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 1,370,700 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,313,562 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,297,949 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,276,271 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,236,789 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,232,060 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,208,846 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,144,204 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,070,362 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
โครงการกิจกรรมทางวิชาการ วันสำคัญภาษาอังกฤษ - ปิญาณี
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 23 มี.ค. 58
โครงการวงคำศัพท์สู่อาเซียน - ปิญาณี
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 23 มี.ค. 58
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน - ปิญาณี
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 23 มี.ค. 58
โครงการพัฒนาทักษะและผลฟิสิกส์ 57 - อำภาพร
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 23 มี.ค. 58
โครงการสังคม ปี 57 - มาลี
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 23 มี.ค. 58
โครงการคลินิกวิทยาศาสตร์ - อัจฉรา
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 23 มี.ค. 58
โครงการคลินิคคณิตศาสตร์ - ดารารัตน์
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 23 มี.ค. 58
โครงการ gsp - อุดร
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 23 มี.ค. 58
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ครูสมชาย
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 23 มี.ค. 58
โครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนงานประดิษฐ์ - รัตนา
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 23 มี.ค. 58
โครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนในรายวิชาเกี่ยวกับคอม - มานพ
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 23 มี.ค. 58
โครงการหุ่นยนต์บ้านไร่ก้าวไกลสู่ระดับดับชาติ - มานพ
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 23 มี.ค. 58
โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน - สมชาย
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 23 มี.ค. 58
โครงการวันสำคัญภาษาไทย - แสงเดือน
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 23 มี.ค. 58
โครงการคณิตอัจฉริยะ - อุดร
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 23 มี.ค. 58
โครงการประวัติศาสตร์แสนสนุก ปี 57 - มาลี
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 23 มี.ค. 58
โครงการจัดป้ายนิเทศเพื่อการเรียนรู้ - ปิญาณี
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 23 มี.ค. 58
โครงการ MAN OF THE MATHS 2557 - นิรุต
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 23 มี.ค. 58
โครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต ปี 57 - พิชญา
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 23 มี.ค. 58
โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2557 - สมชาย
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 23 มี.ค. 58
โครงการปรับพื้นฐาน ม.1 ปี 57 - สมชาย
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 23 มี.ค. 58
โครงการห้องเรียนสีขาว - จรัล
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 23 มี.ค. 58
โครงการรณรงค์และป้องกันปัญหายาเสพติด - จรัล
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 23 มี.ค. 58
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย - ศศินา
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 23 มี.ค. 58
โครงการสำนึกพลเมือง - ศศินา
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 23 มี.ค. 58
โครงการค่ายพุทธบุตร - ศศินา
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 23 มี.ค. 58
โครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา - ศศินา
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 23 มี.ค. 58
โครงการสู่ความเป็นเลิศสุขศึกษา - จรัล
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 23 มี.ค. 58
โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา - กมลพรณ
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 23 มี.ค. 58
โครงการซ่อมเครื่องดนตรีสากล - สรวิชญ์
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 23 มี.ค. 58
โครงการพัฒนาวงค์ดุริยาง ครูสรวิชญ์
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 23 มี.ค. 58
แผนจัดการจัดสรรงบประมาณ ปี 57
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 23 มี.ค. 58
คะแนนรายวิชา
โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี | 23 มี.ค. 58
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันปัจฉิม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ | 22 มี.ค. 58
ประกาศสอบราคาจัดซื้อแบบเรียน ประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง | 22 มี.ค. 58
ประกาศสอบราคาจัดซื้อแบบเรียน ประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง | 22 มี.ค. 58
ชนะเลิศ เหรียญทอง โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชาติ
โรงเรียนบ้านลุงปุง | 21 มี.ค. 58
ประวัติ มาการอง ขนมหลากสีสันสุดฮิต
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 21 มี.ค. 58
เลื่อนการสอบเข้านักเรียน ม.1
โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก | 21 มี.ค. 58
ทักษะวิชาการ ครั้งที่๘ ที่โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคมและโรงเรียนทรายมูลพิทยาคม
โรงเรียนหนองห้างพิทยา | 21 มี.ค. 58
เข้าค่ายลูกเสือริมปาวแคมป์
โรงเรียนหนองห้างพิทยา | 21 มี.ค. 58
กศน.ตำบลหนองห้างเรียนคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
โรงเรียนหนองห้างพิทยา | 21 มี.ค. 58
การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ Organization Development
โรงเรียนบ้านท่าอาจ | 21 มี.ค. 58
19 มี.ค 58 บริษัทสี JBP มอบสีให้กับโรงเรียน
โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด | 21 มี.ค. 58
ผลการสอบ O-NET ประจำปี 2557 Upload บนเว็บไซต์โรงเรียนแล้วค่ะ
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 21 มี.ค. 58
ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนวัดห้วยหมู (อมรธรรมรัตน์ราษฎร์บำรุง) สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 21 มี.ค. 58
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูลัดดา อยู่เกษม ที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครู
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 21 มี.ค. 58
ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ม.3 รุ่นที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 20 มีนาคม 2558 โรงเรียนบ้านคูบ
โรงเรียนบ้านคูบ | 21 มี.ค. 58
พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย และผู้สำเร็จการศึกษา ม.3 รุ่นที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านคูบ
โรงเรียนบ้านคูบ | 21 มี.ค. 58
ประกาศรับสมัครทุนภูมิทายาท ประจำปี 2558
โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ | 20 มี.ค. 58
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 45/538 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th