หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นางสาวพรปวีย์ คงสัมพันธ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มบริหารทั่วไป
ร.ร.สามหมอวิทยา    จ.ชัยภูมิ
นายโกศล ผัดวัง
ตำหแน่ง : รกน.ผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านใหม่รัตนโกสินทร์    จ.ลำปาง
นายประเชิญ นุชกระแส
ตำหแน่ง : ช่างไม้ ๓
กลุ่ม : ช่างครุภัณฑ์
ร.ร.บ้านตลุงเหนือ    จ.กาญจนบุรี
นางสาวปวริศา เลี่ยมพุด
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.บ้านตลุงเหนือ    จ.กาญจนบุรี
นางนันทวรรณ เอื้อการ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านตลุงเหนือ    จ.กาญจนบุรี
นางสาวศิริวรรณ เทวะผลิน
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.บ้านตลุงเหนือ    จ.กาญจนบุรี
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,387,745 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,322,731 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,473,835 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,440,160 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,389,101 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,251,317 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,175,398 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,158,220 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,065,997 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,028,996 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 998,886 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 959,666 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 959,158 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 892,960 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
วันที่ 5 สิงหาคม 2557 คณะกรรมการนิเทศ กำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเส
โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร | 06 ส.ค. 57
ประกาศ โรงเรียนธงธานี เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการสร้างรั้วด้านหน้าโรงเรียนธงธานี
โรงเรียนธงธานี | 06 ส.ค. 57
แผนปฏิบัติการ๒๕๕๗
โรงเรียนวัดสอนดีศรีเจริญ | 06 ส.ค. 57
การรายงานตนเองประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
โรงเรียนวัดสอนดีศรีเจริญ | 06 ส.ค. 57
สารงาเงิน เดือนกรกฏาคม 2557
โรงเรียนวังหินวิทยาคม | 06 ส.ค. 57
ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร ในวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 เวลา 07.00 น.
โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค | 06 ส.ค. 57
8 ส.ค. 57 ป.ป.ช. จัดกิจกรรมป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) | 04 ส.ค. 57
เชิญร่วมทำบุญตักบาตรและร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 7 ส.ค.57
โรงเรียนบ้านยามกาโนนคำ | 06 ส.ค. 57
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันแม่ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 ขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครอ
โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ | 06 ส.ค. 57
การจัดกิจกรรมวันแม่ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ | 06 ส.ค. 57
โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จัดกิจกรรมวันแม่ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗
โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | 06 ส.ค. 57
ขั้นตอนการกรอกข้อมูลระบบ e MES
โรงเรียนคำสายทองวิทยา | 05 ส.ค. 57
งานวันแม่แห่งชาติ 12 ส.ค.57
โรงเรียนบ้านส่องตาแล | 05 ส.ค. 57
วีดีโอกิจกรรมกีฬาภายใน "ฐานบินเกมส์" โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน | 05 ส.ค. 57
9-10 ส.ค. 57 มีการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำ
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) | 05 ส.ค. 57
7 ส.ค. 57 โรงเรียนวัดยางเอนฯ จัดกิจกรรมวันอาเซียน
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) | 04 ส.ค. 57
7-8 ส.ค. 57 โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ สำหรับครู การสอนภาษาอังกฤษด้วย Phonics สำหรับครูผู้สอนภาษ
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) | 04 ส.ค. 57
กิจกรรมวันแม่ แห่งชาติ
โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) | 05 ส.ค. 57
วารสารสัตตบงกช โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ปี 2 ฉบับที่ 2 ประจำปีพุทธศักราช 2557
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 05 ส.ค. 57
โครงการศึกษาดูงาน
โรงเรียนบ้านด่าน | 05 ส.ค. 57
เรียนเชิญคณะครู นักเรียน ร่วมถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 05 ส.ค. 57
นักเรียนเข้ารับการอบรมการเฝ้าระวังทันตสุขภาพ
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี | 05 ส.ค. 57
กิจกรรมวันภาษาไทย
โรงเรียนบ้านด่าน | 05 ส.ค. 57
กีฬานักเรียนอำเภอชุมแสง วันที่ 5-6 สิงหาคม 2557 ณ สนาม อบต.บางเคียน
โรงเรียนวัดปากคลองปลากด | 05 ส.ค. 57
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ 27 ก.ย.-5 ต.ค.57
โรงเรียนวัดปากคลองปลากด | 05 ส.ค. 57
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่มเครือข่าย วันที่ 28-29 สิงหาคม 2557 ณ ร.ร.อนุบาลชุมแสง
โรงเรียนวัดปากคลองปลากด | 05 ส.ค. 57
โครงการหนึ่งใจติวให้น้อง
โรงเรียนขนอมพิทยา | 05 ส.ค. 57
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ดำเนินการปรับปรุง ปูพื้นกระเบื้องอาคารเรียนหลังใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 05 ส.ค. 57
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานวันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนบ้านหนองหลัก | 05 ส.ค. 57
ขอเชิญท่านผู้ปกครอง ชั้น อนุบาลปีที่ 1-2 ร่วมในพิธี วันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหา ในวันที่ 6 สิงหาคม 2557
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 05 ส.ค. 57
ค่ายศิลปะและมวยไทย โรงเรียนบ้านคูบ 5-6 สิงหาคม 2557
โรงเรียนบ้านคูบ | 05 ส.ค. 57
อบรมปฏิบัติการครูวิชาการหลักสูตรอาเซียนสู่สากล 2557
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 05 ส.ค. 57
การแข่งขันการตอบปัญหา อาเซียน ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 05 ส.ค. 57
ขอเชิญร่วมกิจกรรม ASEAN DAY ในวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 05 ส.ค. 57
ร่วมลงนามถวายพระพร ๑๒ สิงหา วันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 05 ส.ค. 57
ประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญ นางกัลยารัตน์ ไกรเกรียงศรี
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 05 ส.ค. 57
สูจิบัตร กีฬา ศูนย์เครือข่ายฯ ยางตลาด 2
โรงเรียนดงบังวิทยา | 05 ส.ค. 57
เชิญประชุมผู้บริหาร ศูนย์เครือข่ายฯ ยางตลาด 2
โรงเรียนดงบังวิทยา | 05 ส.ค. 57
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 05 ส.ค. 57
ข้อมูลแผนความต้องการงบลงทุน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 05 ส.ค. 57
ประชาสัมพันธ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 05 ส.ค. 57
โครงการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทย
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 05 ส.ค. 57
การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 05 ส.ค. 57
12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา | 05 ส.ค. 57
รายชื่อนักฟุตซอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ตัวแทนกรุงเทพมหานครเข้าแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ
โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง | 05 ส.ค. 57
แจ้งคณะครูทางทีมงาน IT ได้เปลี่ยนรหัสดาวน์โหลด เอกสารภายใน สอบถามได้ที่ ธุระการ เพื่อความสะดวกการใช
โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) | 05 ส.ค. 57
คุณครูสำเริง วิวาสุขุ "มอบเงินชดเชย"
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 05 ส.ค. 57
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนบ้านซับตะเคียน | 05 ส.ค. 57
ระหว่างวันที่ 5 - 7 สิงหาคม 2557 โรงเรียนวัดกลางเกร็ดจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม สำหรับนักเรี
โรงเรียนวัดกลางเกร็ด | 05 ส.ค. 57
ค่านิยม 12 ประการ (คสช)
โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม | 05 ส.ค. 57
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 45/631 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th