หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
นายสายฟ้า กล้าศึก
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.ปากจั่นวิทยา    จ.ระนอง
นายเกียรติพงศ์ ศรีม่าน
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.ปากจั่นวิทยา    จ.ระนอง
นางอุไร วงศ์หงษ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.ปากจั่นวิทยา    จ.ระนอง
นางศรีญา ปวัฒพันธ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.ปากจั่นวิทยา    จ.ระนอง
นายวิโรจน์ อินตัน
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.ปากจั่นวิทยา    จ.ระนอง
ธีรพงษ์ กันนุลา
กลุ่ม : ดนตรี
ร.ร.มาบยางพรวิทยาคม    จ.ระยอง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 3,519,584 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 2,936,409 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,848,346 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,569,239 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,516,538 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,291,319 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,129,900 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,938,288 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,873,683 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,867,730 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,643,128 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,605,118 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,558,157 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,542,379 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,519,937 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,518,518 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
วันที่ 13 -15 สิงหาคม 2559 สพป.ตาก 2 อบรมโครงการและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากร ทางการ
โรงเรียนแม่สอด | 15 ส.ค. 59
ประกาศโรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม เรื่อง การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม | 15 ส.ค. 59
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 15 ส.ค. 59
รายการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2559
โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส | 15 ส.ค. 59
รางวัล Best Practice โครงการขยะหอมด้วยน้ำปุ๋ยชีวภาพ ระดับจังหวัด
โรงเรียนวัดครุนอก | 15 ส.ค. 59
เชิญครู ป.๑ เข้าร่วมอบรม
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 15 ส.ค. 59
ร่วมกิจกรรมชุมชนรำบูชาพระธาตุพนม 13/59
โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา | 15 ส.ค. 59
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2556-2559
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 15 ส.ค. 59
มาตรการป้องกันเหตุร้ายในพื้นที่
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 15 ส.ค. 59
การรับย้ายนักเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 15 ส.ค. 59
ประกาศผลประกวดผลงานทางวิชาการฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 15 ส.ค. 59
องค์ประกอบในการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 15 ส.ค. 59
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ(๒)
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 15 ส.ค. 59
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ(๑)
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 15 ส.ค. 59
11 ส.ค.59 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนวัดครุนอก | 11 ส.ค. 59
แบบฟอร์มโครงการปีงบ60
โรงเรียนคลองลานวิทยา | 15 ส.ค. 59
แบบฟอร์มรายงานโครงการปีงบ59
โรงเรียนคลองลานวิทยา | 15 ส.ค. 59
สรุปผลการดำเนินกิจกรรมลูกเสือ สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 15 ส.ค. 59
มาดูกันค่ะ ว่าห้องสอบ O-NET นำอะไรเข้าได้บ้าง?
โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม(วัฒนรวมวิทยา) | 15 ส.ค. 59
ตารางสอบ O-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม(วัฒนรวมวิทยา) | 15 ส.ค. 59
11 สิงหาคม 2559 ประชุมคณะครู
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 15 ส.ค. 59
8/8/59 สรุปเหรียญกีฬา มวยสากล ในมหกรรมกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 "สามมุขเกมส์"
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี | 15 ส.ค. 59
เหรียญทอง จากการแข่งขันปั้นดินน้ำมัน และการแข่งขันฉีก ตัด ปะกระดาษ
โรงเรียนไตรภพวิทยา | 15 ส.ค. 59
ตารางสอบ O-net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม(วัฒนรวมวิทยา) | 15 ส.ค. 59
ปฏิทินปฏิบัติงานการสอบ O-NET ระดับโรงเรียน ปีการศึกษา 2559 (สอบ ก.พ. 60)
โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม(วัฒนรวมวิทยา) | 15 ส.ค. 59
คว้า 1 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน แข่งขันทักษะทางวิชาการ สาระการเรียนรู้ศิลปะ
โรงเรียนไตรภพวิทยา | 15 ส.ค. 59
7/8/59 สรุปเหรียญกีฬา กรีฑา ในมหกรรมกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 "สามมุขเกมส์"
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี | 15 ส.ค. 59
1/8/59 สรุปเหรียญกีฬามวยปล้ำโรงเรียนกีฬาอุบลราชธานี ในกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี | 15 ส.ค. 59
ชนะเลิศการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนไตรภพวิทยา | 15 ส.ค. 59
4/8/59 สรุปเหรียญกีฬาเซปักตะกร้อ ร.ร.กีฬาอุบลราชธานี ในกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี | 15 ส.ค. 59
ชนะเลิศการแข่งขันมารยาทไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับประถมศึกษา
โรงเรียนไตรภพวิทยา | 15 ส.ค. 59
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ
โรงเรียนบ้านภูตะคาม | 15 ส.ค. 59
ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้ัอจัดจ้าง(โรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก ไม่มีเรื่องร้องเรียนการจัดซื้
โรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก(วัดโคกบำรุงฯ | 15 ส.ค. 59
งานวันแม่ ประจำปี 2559
โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ | 14 ส.ค. 59
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง
โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย | 14 ส.ค. 59
นักเรียนโรงเรียนบ้านพรานกระต่ายศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านหนองมะเกาะ
โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย | 14 ส.ค. 59
กีฬาต้านภัยยาเสพติด คุภนิมิตคัพ
โรงเรียนบ้านกลาง | 14 ส.ค. 59
บริษัทมิตซูบิชิอีเล็คทริคกันยงวัฒนา จำกัด พร้อมด้วยครอบครัวบุญเนรมิตร ร่วมทำบุญ13 ส.ค.59
โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ | 14 ส.ค. 59
ถวายพระพรชัยมงคลวันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย | 14 ส.ค. 59
เรียนรู้การใช้ยาและห้องพยาบาล
โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย | 14 ส.ค. 59
คณะกรรมการนิเทศติดตามโรงเรียนในฝัน
โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย | 14 ส.ค. 59
เผยแพร่ผลงาน เรื่อง การพัฒนาทักษะอาชีพการผูกผ้าประดับ ในงานพิธีด้วยชุดฝึกกิจกรรม โดย คุณครูบุณิกา
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา | 13 ส.ค. 59
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๙
โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) | 13 ส.ค. 59
การแสดงโขน ชุดพระรามตามกวาง นักเรียนโรงเรียนอมรศิลป์ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
โรงเรียนอมรศิลป์ โดย มูลนิธิบัวใหญ่สงเคราะห์ | 13 ส.ค. 59
เชิญชวนคณะครูและผู้ปกครองร่วมตอบแบบสอบถาม www.psdg.moe.go.th/psdg54/research/index.htm
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว | 12 ส.ค. 59
กีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนท่าเรือ-ตะคร้ำเอน
โรงเรียนบ้านบึงวิทยา | 12 ส.ค. 59
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกสุขศึกษา
โรงเรียนจุนวิทยาคม | 12 ส.ค. 59
รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ โครงการคืนครูให้นักเรียน
โรงเรียนสังข์อํ่าวิทยา | 12 ส.ค. 59
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี2559
โรงเรียนบ้านบึงวิทยา | 11 ส.ค. 59
มอบทุนการศึกษาและเลี้ยงอาหารกลางวัน กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2559
โรงเรียนบ้านซับตารี | 12 ส.ค. 59
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 45/640 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th