หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นางสาวสาริณี จูแวน
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : การบริหารวิชาการ
ร.ร.บ้านท่าอาจ    จ.ตาก
นางสาวอัจฉรา แก้วชู
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : การบริหารวิชาการ
ร.ร.บ้านท่าอาจ    จ.ตาก
นางบังอร คชเถื่อน
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : การบริหารวิชาการ
ร.ร.บ้านท่าอาจ    จ.ตาก
นายพัชรพล นมเนย
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.บ้านท่าอาจ    จ.ตาก
นางบังอร คชเถื่อน
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.บ้านท่าอาจ    จ.ตาก
นายกองเมี๊ยะ -
ตำหแน่ง : วิทยากรภายนอก
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.บ้านท่าอาจ    จ.ตาก
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,635,487 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,325,439 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,138,957 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,698,475 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,690,345 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,521,667 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,430,308 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,297,949 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,277,196 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,276,271 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 1,249,262 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,191,556 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,178,961 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,154,818 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระหว่างชั้นประถมและมัธยม ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 25 ก.พ. 58
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ป.1 ปีการศึกษา 2558 โปรแกรม Intensive
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 25 ก.พ. 58
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ม.4 ปีการศึกษา 2558 โปรแกรมวิทย์-คณิตฯ
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 25 ก.พ. 58
ประกาศสอบราคาก่อสร้างห้องส้วมนักเรียนหญิง 6ที่/49
โรงเรียนท่านางแนววิทยายน | 25 ก.พ. 58
ประกาศผลสอบราคาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม พื้น คสล. ปูแกรนิโต้
โรงเรียนท่านางแนววิทยายน | 25 ก.พ. 58
ประกาศโรงเรียนบ้านซับตะเคียน เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคาร สพฐ. (ห้องส้วม 4 ห้อง)
โรงเรียนบ้านซับตะเคียน | 25 ก.พ. 58
ศิษย์เก่าเลี้ยงอาหารกลางวันน้อง 20 ก.พ.58
โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ | 25 ก.พ. 58
ขอเชิญประชุมกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 25 ก.พ. 58
ประกาศโรงเรียนปิดเป็นการภายใน 1 วัน ในวันที่ 27 ก.พ. 2558
โรงเรียนจงฮั้ว | 25 ก.พ. 58
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้ารับการศึกษาใหม่ ประจำปี2558
โรงเรียนจงฮั้ว | 25 ก.พ. 58
โรงเรียนทัพพระยาพิทยารับสมัครนักเรียนใหม่ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนทัพพระยาพิทยา | 25 ก.พ. 58
ค่ายลูกเสือประจำปีการศึกษา 2557 23-24 ก.พ.58
โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร | 25 ก.พ. 58
กิจกรรมวันลูกรัก วันที่ 20 มีนาคม 2558 ณ อาคารอเนกประสงค์ รร.บ้านน้ำเค็ม
โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม( คาร์ฟูร์ บ.บวิคไทย บ.อีดีเอฟ จำกัด อุปถัมภ์ ) | 25 ก.พ. 58
19 กุมภาพันธ์ 2558 การอบรมตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านทรงธรรม | 25 ก.พ. 58
กิจกรรมเดินทางไกลและแรมคืน ลูกเสือ-เนตรนารี ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวอุทยานบ่อน้ำร้อน ต.วังหิน อ.บางขัน
โรงเรียนวัดลำนาว | 11 ม.ค. 58
ข้อมูลประกอบการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนบ้านโจรก | 25 ก.พ. 58
ขอแสดงความยินดี
โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ | 25 ก.พ. 58
ค่ายยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ | 25 ก.พ. 58
รางวัลกีฬานักเรียนประจำปี 2557
โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ | 25 ก.พ. 58
ประกาศนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่ตามกฏหมาย
โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ | 08 พ.ย. 57
ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference :TOR) งานก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเร
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น | 25 ก.พ. 58
เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารเรียน 108ล./30
โรงเรียนบ้านอำเภอ | 25 ก.พ. 58
ประกาศสอบราคาจ้าง ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบสปช. 205/26 และโรงฝึกงานแบบกรมสามัญ
โรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาว | 25 ก.พ. 58
เผยแพร่ผลงานวิชาการ (คุณครูอรทัย ทรงหาคำ)
โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต | 20 ธ.ค. 56
กิจรรมปัจฉิมนิเทศ ม.6 5-6 มีนาคม 2558
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม.8 | 25 ก.พ. 58
ประกาศ การฝึกซ้อมการแสดงนักเรียนร่วมงานเกียรติภูมิปทุมคงคา สมุทรปราการปีการศึกษา 2557
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ | 25 ก.พ. 58
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบ้านจันลม | 25 ก.พ. 58
กิจรรมปัจฉิมนิเทศ ม.3 3-4 มีนาคม 2558
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม.8 | 25 ก.พ. 58
ประกาศ โรงเรียนบ้านหนองหลัก เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารเอนกประสงค์
โรงเรียนบ้านหนองหลัก | 25 ก.พ. 58
บัญชีแนบท้ายคำสั่ง NT ประถมศึกษา
โรงเรียนคำสายทองวิทยา | 25 ก.พ. 58
กิจกรรมกีฬาสี
โรงเรียนศศิกานต์วิทยา | 25 ก.พ. 58
บัญชีแนบท้ายคำสั่งLAS ระดับมัธยม
โรงเรียนคำสายทองวิทยา | 25 ก.พ. 58
การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนด่านขุนทด
โรงเรียนด่านขุนทด | 25 ก.พ. 58
บัญชีแนบท้ายคำสั่งLASื ป.๒ ป.๔ ป.๕
โรงเรียนคำสายทองวิทยา | 25 ก.พ. 58
ดินกล้วยไข่กำแพงเพชร ผลิตภัณฑ์ OTOP โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์
โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ | 25 ก.พ. 58
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา | 25 ก.พ. 58
กำหนดการรับสมัครนักเรียนสำหรับปีการศึกษา 2558
โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า | 25 ก.พ. 58
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นม.1และม.4 ปีการศึกษา2558
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ | 24 ก.พ. 58
เลี้ยงรับ - เลี้ยงส่งบุคลากรในโรงเรียน
โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร | 24 ก.พ. 58
แจ้งผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมฯ ปีงบประมาณ 2558
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน | 24 ก.พ. 58
ประกาศสอบราคาซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบงบโรงเรียนดีศรีตำบล(โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี)
โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี | 24 ก.พ. 58
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ตอบปัญหาเศรษฐกิจระดับภาคใต้
โรงเรียนวังวิเศษ | 24 ก.พ. 58
โรงเรียนสังวาลย์วิท ๗ จัดโครงการบรรพชาภาคฤดูร้อน ประจำปี 2558
โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 | 24 ก.พ. 58
นายบริรักษ์ บางทับ
โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม | 24 ก.พ. 58
นายบดินทร์ กัลยาประสิทธิ์
โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม | 24 ก.พ. 58
ได้รับทุนการศึกษา
โรงเรียนวังวิเศษ | 24 ก.พ. 58
นายสงกรานต์ สิห์เส
โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม | 24 ก.พ. 58
นางสาวปริศนา มะระเทศน์
โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม | 24 ก.พ. 58
นางสาววิภาวี พรสิงห์
โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม | 24 ก.พ. 58
นางสาวน้ำฝน ขวัญสงค์
โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม | 24 ก.พ. 58
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 45/647 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th