หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
นายณรงค์ ภาคภูมิ
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)    จ.สุโขทัย
นางสาวทัดดาว แซ่ลิ้ม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : บุคลากรโรงเรียนวัดแสนสุข
ร.ร.วัดแสนสุข    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวมะลิวัลย์ อินธิเดช
ตำหแน่ง : ครูพิเศษ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.พยุห์วิทยา    จ.ศรีสะเกษ
นาย ประมวน วรรณกุล
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.อนุบาลศรีธาตุ    จ.อุดรธานี
นางสาวพัทยา ปรือปรัง
ตำหแน่ง : ครูธุรการ
กลุ่ม : บุคลาการทางการศึกษา
ร.ร.กุญชรศิรวิทย์    จ.ศรีสะเกษ
นายสุชาติ คงสุข
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.บึงศรีราชาพิทยาคม    จ.ชลบุรี
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,440,692 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,325,439 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,753,093 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,543,628 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,488,845 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,326,195 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,309,810 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,224,967 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,151,503 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,116,232 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,051,229 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,011,603 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,008,583 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 986,846 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
วันที่ 2 - 3 ตุลาคม 2557 นี้ ทางโรงเรียนบ้านท่ามะปริง จัดการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1
โรงเรียนบ้านท่ามะปริง | 25 ก.ย. 57
โรงเรียนวัดนาพรมฯ ได้รับการตรวจราชการจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายประเสริฐ บุญเรือง)
โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) | 25 ก.ย. 57
โรงเรียนบ้านแหนรับคณะจากสำนักงานเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลฯ
โรงเรียนบ้านแหน | 25 ก.ย. 57
กำหนดการแก้ไขผลการเรียนและประกาศผลสอบ ภาคเรียนที่ 1/2557
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ | 25 ก.ย. 57
โรงเรียนนายเรืออากาศเปิดรับสมัครนักเรียนโครงการช้างเผือกนักเรียนนายเรืออากาศ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) | 25 ก.ย. 57
6-17 ต.ต. 2557คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดรับสมัครแล้ว
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) | 25 ก.ย. 57
มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัคร รับตรง(โควตา) ประจำปี 2558 1-20 พ.ย. 2558
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) | 25 ก.ย. 57
แบบรายงานผลการประกวดกลุ่มสาระสุขศึกษา
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) | 25 ก.ย. 57
แบบรายงานผลกลุ่มสาระศิลปะ
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) | 25 ก.ย. 57
แบบรายงานผลการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) | 25 ก.ย. 57
แข่งขันมหกรรมวิชาการนักเรียนเฉลิมพระเกีรติ ครั้งที่ ๑๑ ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ๔ ปีการศ
โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) | 25 ก.ย. 57
แบบรายงานผลการประกวดกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) | 25 ก.ย. 57
นายอำเภอดอนจาน (นายวิโรจน์ อินสว่าง) มอบแว่นตาตามโครงการแว่นตาเพื่อเด็กนักเรียนและผู้สูงอายุในถิ่นท
โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร | 25 ก.ย. 57
แบบรายงานผลการประกวดกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) | 25 ก.ย. 57
เเบบรายงานผลการประกวดการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) | 25 ก.ย. 57
แบบรายงานผลการประกวดสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) | 25 ก.ย. 57
เเบบรายงานผลกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) | 25 ก.ย. 57
เเบบรายงานผลกลุ่มสาระการงานอาชีพเเละเทคโนโลยี
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) | 25 ก.ย. 57
รายงานผลการเเข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) | 25 ก.ย. 57
เลื่อนการจัดกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ จากวันที่ 30 กันยายน 2557 เป็นวันที่ 10 ตุลาคม 2557
โรงเรียนสายชล | 25 ก.ย. 57
โรงเรียนกุดครองวิทยาคารนำเสนอนิทรรศการและผลงานทางวิชาการ ที่เป็น Best practice การจัดการเรียนร่วมและ
โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร | 25 ก.ย. 57
พิธีมอบประกาศนียบัตร โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (โครงการครูแดร์)
โรงเรียนด่านขุนทด | 25 ก.ย. 57
นักเรียนมัธยมศึกษาสอบ 25-26 ต.ค.ให้ทุกคนส่งงานให้เรียบร้อยด้วย
โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคาร | 25 ก.ย. 57
นายสมหมาย เทียนสมใจ รอง ผอ.สพป กจ.4 และคณะกรรมการ ได้ตัดสินสถานศึกษาส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรีย
โรงเรียนบ้านหนองปรือ | 25 ก.ย. 57
กำหนดสอบประเมินผลกลางปีและปลายภาคเรียนที่ 1/2557 ระหว่างวันที่ 2-3 ตุลาคม 2557
โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ | 25 ก.ย. 57
แถลงข่าว งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 จังหวัดกระบี่
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ | 25 ก.ย. 57
ขอแสดงความยินดี กับคณะครูและนักเรียน ได้รับรางวัล "ชนะเลิศ" การประกวดจัดบูธนิทรรศการและสื่อการเรียนร
โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม(วัฒนรวมวิทยา) | 25 ก.ย. 57
กิจกรรมชุมนุมลูกเสืออาเซียนครั้งที่ 4 โรงเรียนบ้านคูบ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
โรงเรียนบ้านคูบ | 25 ก.ย. 57
วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2557 คณะครูและนักเรียนโครงการโรงเรียนปลอดยุ่งลาย เข้าร่วมการประกวดจัดบูธนิทรร
โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม(วัฒนรวมวิทยา) | 25 ก.ย. 57
ประกาศรับสมัครครู งบ อบจ.
โรงเรียนเจริญวิทยา | 25 ก.ย. 57
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยตูม | 25 ก.ย. 57
แจ้งเพื่อทราบ....
โรงเรียนบ้านห้วยตูม | 25 ก.ย. 57
แจ้งเพื่อทราบ....
โรงเรียนบ้านห้วยตูม | 25 ก.ย. 57
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาครั้งที่ 2 / 2557
โรงเรียนบ้านห้วยตูม | 25 ก.ย. 57
รับสมัครครูภาษอังกฤษด่วน จำนวน 1 อัตรา
โรงเรียนวัดสุขกร | 25 ก.ย. 57
ผลการแข่งขันกิจกรรมวิชาการกลุ่มเครือข่ายบุณฑริก
โรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 | 25 ก.ย. 57
สาระ ความรู้ต่างๆ และสื่อการสอน จากสำนักงานเขตพืั้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต1 คลิกได้ที่นี่
โรงเรียนบ้านท่ามะปริง | 25 ก.ย. 57
ติดตามข่าวสารจากสำนักงานเขตพื้ันที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต1 ได้ที่นี่
โรงเรียนบ้านท่ามะปริง | 25 ก.ย. 57
ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 64
โรงเรียนดงบังวิทยา | 25 ก.ย. 57
เข้าสู่เว็บไซต์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
โรงเรียนบ้านท่ามะปริง | 25 ก.ย. 57
ความคืบหน้าในการปรับปรุงอาคารธรรมศาสตร์ อาสา
โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) | 25 ก.ย. 57
ประกาศโรงเรียนสภาราชินี 2 เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผูสอน 2 ตำแหน่ง
โรงเรียนสภาราชินี 2 | 25 ก.ย. 57
ขอชื่นชมนักเรียนแกนนำโครงงานคุณธรรม
โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย | 24 ก.ย. 57
ยินดีต้อนรับคณะครูโรงเรียนวัดโบกขรณี
โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย | 24 ก.ย. 57
นโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2558
โรงเรียนพยุห์วิทยา | 24 ก.ย. 57
แบบฟอร์มการเขียนโครงการปีงบประมาณ 58
โรงเรียนพยุห์วิทยา | 24 ก.ย. 57
โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคารรับการประเมินรร.ต้นแบบอาชีพ ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคาร | 24 ก.ย. 57
สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันนักเรียน ปีการศึกษา 2/2557
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล | 24 ก.ย. 57
ประกาศ วันที่ 24 กันยายน 2557 ยื่นซองราคาจ้างเหมาจัดทำระบบรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนแหลมบัววิทยา
โรงเรียนแหลมบัววิทยา | 24 ก.ย. 57
โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา รับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ครั้งที่ 2
โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา | 24 ก.ย. 57
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 45/647 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th