หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
นายปณิธิ ทองคำ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.แม่คือวิทยา    จ.เชียงใหม่
นายอาทิตย์ วันเวียง
ตำหแน่ง : ครูผู้สอน
กลุ่ม : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ร.ร.เมธีวุฒิกร “วัดพระธาตุหริภุญชัย”    จ.ลำพูน
นางเรณู ประดิษฐบุญ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านกล้วยวิทยา    จ.ร้อยเอ็ด
นางสาวจุฬาลักษณ์ พูลติ้ม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านต้นยวน    จ.สุราษฎร์ธานี
นายทัศนัย ทั่งทอง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านต้นยวน    จ.สุราษฎร์ธานี
นายอัศม์เดช คงทอง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านต้นยวน    จ.สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,042,499 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,965,134 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,731,644 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,722,322 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,380,923 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,203,161 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,106,338 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,997,635 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,989,642 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,734,735 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,715,001 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,655,821 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,645,827 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,626,432 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,588,181 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,497,702 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เมือวันศุกร์ ที่
โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ | 07 ธ.ค. 59
ขอเชิญประชุม
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 07 ธ.ค. 59
การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 07 ธ.ค. 59
โครงการ Microsoft it
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 07 ธ.ค. 59
การฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 07 ธ.ค. 59
สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูเดี่ยว แบบ สปช.301/26
โรงเรียนเมืองหลังสวน | 07 ธ.ค. 59
สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ 205/26
โรงเรียนเมืองหลังสวน | 07 ธ.ค. 59
สมัครสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 07 ธ.ค. 59
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูจ้างสอนภาษาอังกฤษ
โรงเรียนธรรมโฆสิต | 07 ธ.ค. 59
8-9 ธันวาคม 2559 โรงเรียนบ้านเข็กน้อยจัดกิจกรรมกีฬาสี "เข็กน้อยเกมส์"
โรงเรียนบ้านเข็กน้อย | 07 ธ.ค. 59
ขอเชิญสมัครเป็นคณะกรรมการชมรมผู้ปกครองฯ ชุดที่ 16
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 07 ธ.ค. 59
ประชาสัมพันธ์...แผนการรับนักเรียนและการรับสมัคร PRE-YORSOR'60
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 07 ธ.ค. 59
ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนลำปางวิทยา...ที่ได้รับรางวัล O-NET ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับเหรียญเงิน
โรงเรียนลำปางวิทยา | 07 ธ.ค. 59
ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู ครั้งที่ 2
โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา | 06 ธ.ค. 59
พิธีประดับเครื่องหมายลูกเสือโลก ประจำปี 2559
โรงเรียนบ้านพันเสา | 06 ธ.ค. 59
คำสั่ง 268.59 คำสั่งสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนจุนวิทยาคม | 06 ธ.ค. 59
ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม | 06 ธ.ค. 59
วันที่ 6 ธันวาคม 2559 ว่าที่ ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รอง ผอ.สพป.นศ.2 เยี่ยมโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึ
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 06 ธ.ค. 59
พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 06 ธ.ค. 59
สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาฟุตซอลรุ่นอายุ 16 ปี 2559
โรงเรียนโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา | 06 ธ.ค. 59
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูจงกลนี บูระวัฒน์ ที่ได้รับรางวัลครูไทยของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๕๙
โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) | 06 ธ.ค. 59
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูจงกลนี บูระวัฒน์ ที่ชนะเลิศเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดั
โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) | 06 ธ.ค. 59
นักเรียนเรียนรวมโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา | 06 ธ.ค. 59
โครงการอบรมพัฒนาทักษะฝีมือลูกจ้าง
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 06 ธ.ค. 59
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 06 ธ.ค. 59
โครงการยกย่องผู้ประกอบวิชาชีพครู
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 06 ธ.ค. 59
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 06 ธ.ค. 59
ประกาศตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวว่าง
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 06 ธ.ค. 59
ประกาศโรงเรียนดงขุยวิทยาคมเรื่อง ประกวดราคาจ้างการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ212 ล./57-ก
โรงเรียนโรงเรียนดงขุยวิทยาคม | 06 ธ.ค. 59
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 06 ธ.ค. 59
วันที่ 1 ธ.ค. 2559 เวลา นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด และนายอุทัย ใจกองคำ รองผู้อำนวยก
โรงเรียนแม่สอด | 06 ธ.ค. 59
ประกาศสอบราคาจ้างเปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน อาคาร สปช.๑๐๕/๒๙ อาคาร กส.๑ อาคารเรียนอนุบาล
โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร | 06 ธ.ค. 59
คำสั่ง อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 06 ธ.ค. 59
ประกาศสอบราคาจ้างเปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน อาคาร สปช.๑๐๕/๒๙ อาคาร กส.๑ อาคารเรียนอนุบาล
โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร | 06 ธ.ค. 59
การประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา
โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา | 06 ธ.ค. 59
ผลการสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (TOEIC)ของนักเรียนโรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี
โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี | 06 ธ.ค. 59
กราฟสรุป O-NET 2558
โรงเรียนดงบังวิทยา | 06 ธ.ค. 59
แบบรายงานการนำนวัตกรรม5กลุ่มสาระหลักไปสู่ชั้นเรียน
โรงเรียนดงบังวิทยา | 06 ธ.ค. 59
ทุกท่านสามารถรับชมการแปรอักษรถวายความอาลัย โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม จังหวัดสุโขทัย
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 05 ธ.ค. 59
ปิดทำการเรียนการสอน 6-7 ธ.ค. 59
โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ | 05 ธ.ค. 59
การเปิดรับสมัครการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2560
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง | 05 ธ.ค. 59
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดตระพังทอง | 05 ธ.ค. 59
3-4 ธันวาคม 2559 น้ำท่วมโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 05 ธ.ค. 59
วันดินโลก WORLD SOIL DAY
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 05 ธ.ค. 59
ชุมชนวัดทุ่งควาย จัดกิจกรรมแสดงความอาลัย 50 วัน ปัญญาสมวาร ที่โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 04 ธ.ค. 59
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา จัดกิจกรรมแสดงความอาลัย
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 04 ธ.ค. 59
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา แปรอักษรเพื่อแสดงความไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 04 ธ.ค. 59
ชุมชนวัดทุ่งควาย จัดกิจกรรมแสดงความอาลัย 50 วัน ปัญญาสมวาร ที่โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 04 ธ.ค. 59
ชุมชนวัดทุ่งควาย จัดกิจกรรมแสดงความอาลัย 50 วัน ปัญญาสมวาร ที่โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 04 ธ.ค. 59

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 04 ธ.ค. 59
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 45/600 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th