หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนปัญญารัตน์บริบาล
สพป.พิษณุโลก เขต 0
นางสาวพรรณเทวี พาภักดี
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านดอนบม    จ.ขอนแก่น
นางศิริลักษณ์ เปรียบเหมือน
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านดอนบม    จ.ขอนแก่น
นายบุญเสริม เขยกลาง
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.อนุบาลนครราชสีมา    จ.นครราชสีมา
นางสาวอรวรรณ เพชรสี
ตำหแน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.พะตงประธานคีรีวัฒน์    จ.สงขลา
พัทธิชานนท์ อวะภาค
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มแนะแนว
ร.ร.พะตงประธานคีรีวัฒน์    จ.สงขลา
กัญญารัตน์ จุลนวล
ตำหแน่ง : แม่บ้าน
กลุ่ม : ลูกจ้างประจำ
ร.ร.พะตงประธานคีรีวัฒน์    จ.สงขลา
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,879,477 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,306,668 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,801,566 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,779,115 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,691,109 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 1,575,505 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,544,945 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,355,098 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,309,032 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,297,949 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,278,247 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,276,271 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,263,142 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,187,608 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,128,591 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 08 ก.ค. 58
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 08 ก.ค. 58
แจ้งกำหนดการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน
โรงเรียนบ้านหนองคันนา | 08 ก.ค. 58
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 08 ก.ค. 58
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 08 ก.ค. 58
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ธุรการโรงเรียน
โรงเรียนวัดนางแก้ว | 07 ก.ค. 58
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปี2557
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน | 07 ก.ค. 58
เพลงไทยเสียดินแดน๑๔ ครั้ง
โรงเรียนคำสายทองวิทยา | 07 ก.ค. 58
ทอดผ้าป่า
โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม | 07 ก.ค. 58
บรรยากาศการแข่งขัน “กีฬาภายในโรงเรียนด่านขุนทด” ปีการศึกษา ๒๕๕๘
โรงเรียนด่านขุนทด | 07 ก.ค. 58
ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
โรงเรียนบ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา | 07 ก.ค. 58
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนภาคเรียนที่ 1/2558
โรงเรียนเฮงฮั้ว | 07 ก.ค. 58
กิจกรรมวันสุนทรภู่ โรงเรียนด่านขุนทด ปีการศึกษา ๒๕๕๘
โรงเรียนด่านขุนทด | 07 ก.ค. 58
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) | 07 ก.ค. 58
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) | 07 ก.ค. 58
ขอเชิญร่วมกิจกรรมการแข่งขันกรีฑา-กีฬาสีแม่น้ำภายใน วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2558
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ | 07 ก.ค. 58
โรงเรียนทัพพระยาพิทยากำหนดสอบกลางภาคเรียนที่ 1/58 ในวันที่ 15-17 ก.ค.58
โรงเรียนทัพพระยาพิทยา | 07 ก.ค. 58
แจ้ง..ทุกเรื่องเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ “สุขคณะเกมส์ 58” ที่ผู้ปกครองต้องทราบ
โรงเรียนอนุบาลสุขคณะ | 07 ก.ค. 58
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียน
โรงเรียนธรรมโฆสิต | 07 ก.ค. 58
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาดนตรี
โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม | 07 ก.ค. 58
ประกาศสอบราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
โรงเรียนทบอ.จักรพงษ์พิทยาลัย | 04 ก.ค. 58
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2558
โรงเรียนบ้านหนองม่วง | 04 ก.ค. 58
เตือน!ใช้ ฮัลโหล-เล่นเน็ต ขณะฝนตกเสี่ยงฟ้าผ่าสูง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 04 ก.ค. 58
การนึ่งข้าวเหนียวด้วยไมโครเวฟ
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 04 ก.ค. 58
กินกล้วยวันละ 2 ผล เกิดประโยชน์มหาศาล
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 04 ก.ค. 58
รู้ไว้ใช่ว่า…15 ศัพท์ฮิตติดชาร์ต
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 03 ก.ค. 58
“รู้ศัพท์” บอกทางฝรั่งไม่ยากอย่างที่คิด!!!
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 03 ก.ค. 58
15 เคล็ดลับเรียนเก่ง...จากนักเรียนระดับหัวกะทิ
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 03 ก.ค. 58
การดำเนินการจัดทำ ID Plan
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม | 03 ก.ค. 58
แบบฝึกหัดอ่านคล่องเขียนคล่อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา | 03 ก.ค. 58
ประกาศผลการสอบชิงทุนการศึกษามหาวิทยาลัย อัช ชาริเกาะห์
โรงเรียนสอนศาสนาศาสนูปถัมภ์ | 03 ก.ค. 58
ภาพบรรยากาศรับการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ | 02 ก.ค. 58
โรงเรียนยางหล่อวิทยาคารจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร | 02 ก.ค. 58
กีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี 3-10 ก.ค. 2558 ณ สนามกีฬาจังหวัดอุทัยธานี
โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา | 02 ก.ค. 58
สมหวังสัมพันธ์58
โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ | 02 ก.ค. 58
26 มิ.ย. 58 จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่
โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) | 02 ก.ค. 58
การเลือกตั้งองค์การนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสงขลา
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 02 ก.ค. 58
ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนลำปางวิทยา...ที่ได้รับรางวัล O-NET ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนลำปางวิทยา | 02 ก.ค. 58
ชนะเลิศการประกวดหนูน้อยนพมาศ
โรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก(วัดโคกบำรุงฯ | 01 ก.ค. 58
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ วิชาเอกคณิตศาสตร์ โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาค
โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร | 01 ก.ค. 58
ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองสระได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับเขต เพื่อไปแข่งขันทักษะความสามารถด้านภ
โรงเรียนบ้านคลองสระ | 01 ก.ค. 58
ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองสระได้รับรางวัลใน กิจกรรมสหกรณ์นักเรียนดีเด่น โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัด
โรงเรียนบ้านคลองสระ | 01 ก.ค. 58
วันสุนทรภู่
โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร | 01 ก.ค. 58
วันไหว้ครู
โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร | 01 ก.ค. 58
เว็บไซต์สำหรับกรอกข้อมูลสำหรับโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา | 01 ก.ค. 58
กิจกรรม Cooking อ.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 01 ก.ค. 58
วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
โรงเรียนวัดลาดพร้าว | 01 ก.ค. 58
ครู นักเรียนโรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ : ร่วมโครงการผู้นำเยาวชนกองทัพไทย : ร่วมกันปลูกต้นไม้ ปลูกป่า ใน
โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ | 01 ก.ค. 58
แบบรายงานการประเมินตนเองของครูผู้สอน
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน | 01 ก.ค. 58
กิจกรรม Cooking อ.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 01 ก.ค. 58
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 45/554 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th