หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นางสาวพรนิภา อินทนนท์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดบึงเหล็ก    จ.นครพนม
นายคมสันต์ วงศ์สุรินทร์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านซับตารี    จ.จันทบุรี
นายคมสันต์ วงศ์สุรินทร์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ทำเนียบบุคลากรโรงเรียน
ร.ร.บ้านซับตารี    จ.จันทบุรี
นางสาวชุติกาญจน์ รัตนมณีไพศาล
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสายชั้นอนุบาล
ร.ร.เทศบาล๑(ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง)    จ.เชียงใหม่
นางสาวนิตยา อุดมสรรพเจริญ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านหนองผักหนาม    จ.สระแก้ว
นางสาวนพมาศ ชนะภัย
ตำหแน่ง : ครูสอนอนุบาล
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.พาณิชสงเคราะห์    จ.นครสวรรค์
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,527,115 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,325,439 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,907,417 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,599,114 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,587,461 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,411,287 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,356,121 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,287,756 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,224,723 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,183,912 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,112,241 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,078,117 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,068,901 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,060,552 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการต่างๆ
โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม | 16 ธ.ค. 57
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการต่างๆ
โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม | 16 ธ.ค. 57

โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา | 16 ธ.ค. 57
วันที่ 24 ธันวาคม 2557 โรงเรียนวัดลานบุญ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมวันคริสมาสต์
โรงเรียนวัดลานบุญ | 16 ธ.ค. 57
วันที่ 19 ธันวาคม 2557 โรงเรียนวัดลานบุญ จัดงานกีฬาสีภายใน "ลานบุญเกมส์"
โรงเรียนวัดลานบุญ | 16 ธ.ค. 57
ต้อนรับคณะนิเทศกิจกรรม กยศ. โรงเรียนด่านขุนทด ปีการศึกษา ๒๕๕๗
โรงเรียนด่านขุนทด | 16 ธ.ค. 57
การแสดงวงดนตรีพื้นเมืองโปงลาง โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์ฯ
โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 | 16 ธ.ค. 57
หัวหน้ากรมป่าไม้ได้มอบหนังสือให้กับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม
โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม | 16 ธ.ค. 57
ยินดีต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมอบรม โครงการฝึกอบรมราษฎร อาษาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.)
โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม | 16 ธ.ค. 57
งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่64 รางวัลเหรียญทอง ระดับภาค การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรมเด็กพิเศษ ด้านร่าง
โรงเรียนบ้านร่องแซง | 16 ธ.ค. 57
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคมทัศนศึกษาวัดพระแก้ว
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม | 16 ธ.ค. 57
การนำคณะครูและนักเรียนไปถวายพระพรที่โรงพยาบาลศิริราชกรุงเทพ
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม | 16 ธ.ค. 57
ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบรางวัลแก่นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร | 16 ธ.ค. 57
กำหนดการ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เดินทางไปเป็นประธานพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน
โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ | 16 ธ.ค. 57
ผอ.ณรงค์ เลาอลงกรณ์ เยี่ยมค่ายศิลป์สร้างสรรค์ Art Go To Know ร่วมคิด ร่วมปัน สานฝันให้น้อง
โรงเรียนด่านขุนทด | 16 ธ.ค. 57
ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนวัดเด่นใหญ่
โรงเรียนวัดเด่นใหญ่ | 16 ธ.ค. 57
ประกาศ : สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการเคมีและห้องปฏิบัติการการงานอาชีพและเทคโนโลยี ประจำป
โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา | 16 ธ.ค. 57
Download เอกสารเยี่ยมบ้านนักเรียน
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน | 16 ธ.ค. 57
ผลการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านคูบ สพป.ศก.1
โรงเรียนบ้านคูบ | 15 ธ.ค. 57
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสระเกศ | 01 ธ.ค. 57
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสระเกศ | 01 ก.ค. 57
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคาร
โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ | 15 ธ.ค. 57
ขอแสดงความยินดีกับครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านคูบร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ จังหวัดสกลนคร 11-13 ธั
โรงเรียนบ้านคูบ | 15 ธ.ค. 57
(ประกาศหมดอายุ)ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ | 15 ธ.ค. 57
สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 | 15 ธ.ค. 57
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบริจาคอุปกรณ์การศึกษาและทุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม | 15 ธ.ค. 57
นิเทศโรงเรียน ครั้งที่ ๑ โดย ศน.หัทยา
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม | 15 ธ.ค. 57
ทัศนศึกษา ที่จังหวัดศรีสะเกษ
โรงเรียนบ้านปรือคัน | 15 ธ.ค. 57
ธ.ค 57 ปรับปรุงห้องสมุด
โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด | 15 ธ.ค. 57
ธ.ค 57 ปรับปรุงหอประชุม
โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด | 15 ธ.ค. 57
วันพ่อกับชุมชน57 วัดโพธิ์ชัยหนองห้าง
โรงเรียนหนองห้างพิทยา | 15 ธ.ค. 57
ธ.ค 57 ปรับปรุงโรงอาหาร
โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด | 15 ธ.ค. 57
ประกาศ โรงเรียนบ้านห้วยหละ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (แบบ ป.ข ขนาด ๔ ห้องเรียนสร้
โรงเรียนบ้านห้วยหละ | 15 ธ.ค. 57
ธ.ค 57 ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์
โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด | 15 ธ.ค. 57
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ได้รับเกียรติบัตร เหรียญทอง
โรงเรียนสายชล | 15 ธ.ค. 57
ขอขอบพระคุณสำนักงานเทศบาลตำบลกุดหมากไฟที่อนุเคราะห์ รถน้ำเพื่อการจัดเตรียมสถานที่ ศูนย์อบรมกรมป่าไม้
โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม | 15 ธ.ค. 57
ตารางอันดับ O-NET ม.3 และ ม.6 แยกตามกลุ่มสาระฯ
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม | 15 ธ.ค. 57
ตารางคะแนน O-NET ม.6 ปี 56
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม | 15 ธ.ค. 57
ตารางคะแนน O-NET ม.3 ปี 56
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม | 15 ธ.ค. 57
ตารางติว O-NET ม.3 และ ม.6 ธันวาคม 2557
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม | 15 ธ.ค. 57
หนังสือส่งข้อสอบ LAS
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม | 15 ธ.ค. 57
หนังสือส่งข้อสอบ LAS
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม | 15 ธ.ค. 57
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จังหวัดสกลนคร
โรงเรียนบ้านหนองหว้า | 15 ธ.ค. 57
เชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบสปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ใ
โรงเรียนบ้านแก้ว | 15 ธ.ค. 57
โรงเรียนน้ำปลีกศึกษาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพม.อุบลราชธานีและอำนาจเจริญ
โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา | 15 ธ.ค. 57
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่2/57
โรงเรียนบ้านหนองม่วง | 15 ธ.ค. 57
ผลการประกวด กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
โรงเรียนวังวิเศษ | 15 ธ.ค. 57
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ต้อนรับผู้อำนวยการเฉลียว คำดี
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 09 ธ.ค. 57
พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 05 ธ.ค. 57
พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 05 ธ.ค. 57
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 45/661 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th