หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
นายนนทนันท์ แก้วคง
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : บุคลากรระดับมัธยมศึกษา
ร.ร.วัดขรัวช่วย    จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวอัญญารัตน์ แซ่เลี้ยว
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : บุคลากรระดับประถมศึกษา
ร.ร.วัดขรัวช่วย    จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวหทัยทิพย์ กล้าณรงค์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ร.ร.สระกระโจมโสภณพิทยา    จ.สุพรรณบุรี
นายสมชาย ศรีวิพัฒน์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ร.ร.สระกระโจมโสภณพิทยา    จ.สุพรรณบุรี
นายสันทัด ณิชากรณ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.สระกระโจมโสภณพิทยา    จ.สุพรรณบุรี
นางหทัยรัตน์ สุพรรณคง
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายแผงงาน
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.สระกระโจมโสภณพิทยา    จ.สุพรรณบุรี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 2,982,907 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,902,427 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,626,045 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,603,600 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,328,113 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,160,423 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,020,614 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,939,466 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,926,383 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,677,815 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,657,300 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,603,197 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,603,124 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,568,835 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,554,391 ครั้ง
โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา
เข้าชม 1,440,885 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ถวายภัตตาหารเพลที่วัดบ้านเขิน
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 23 ก.ย. 59
มอบเงินชดเชยผู้ปกครองเด็กชายเกียรติขจร ทองสุ
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 23 ก.ย. 59
กำหนดการสอบภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 แก้ไข
โรงเรียนสายชล | 23 ก.ย. 59
ตัวอย่างลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 1/2559
โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม | 23 ก.ย. 59
ตัวอย่างแบบประเมินลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 1/2559
โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม | 23 ก.ย. 59
การเตรียมความพร้อมป้องกันและระงับการเกิดอัคคีภัย
โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส | 23 ก.ย. 59
รายชื่อคณะกรรมการประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑
โรงเรียนดงบังวิทยา | 23 ก.ย. 59
รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง สารและการเปลี่ยนแปลง
โรงเรียนบ้านเชียงยืน | 23 ก.ย. 59
ส่งบันทึกข้อความ เรื่อง รายงานการประเมินผลสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 5 ด้าน 1/2559
โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม | 23 ก.ย. 59
เนื้อหาการออกข้อสอบ ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ | 23 ก.ย. 59
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ | 23 ก.ย. 59
กำหนด เปิด - ปิด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา | 23 ก.ย. 59
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา | 23 ก.ย. 59
แบบรายงานตัวงานศิลปะ 66
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) | 23 ก.ย. 59
เพิ่มเติมคำสั่งสาระวิทย์
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) | 23 ก.ย. 59
คำสั่ง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเครือข่ายโรงเรียน
โรงเรียนบ้านลุงปุง | 23 ก.ย. 59
พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โรงเรียนบ้านซับตารี | 22 ก.ย. 59
ร่างคำสั่งงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 เครือข่ายท่าตู, 1
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) | 22 ก.ย. 59
เรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสร้างป้ายโรงเรียน
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) | 22 ก.ย. 59
เรียนเชิญผู้มีเกียรติร่วมงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการปีงบประมาณ 2559
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) | 22 ก.ย. 59
วันที่ 22 ก.ย.2559 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด คณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเ
โรงเรียนแม่สอด | 22 ก.ย. 59
ส่งแบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อประเมินผลการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม | 22 ก.ย. 59
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่่ 1/2559 วันที่ 3-4 ตุลาคม 2559 ปิดภาคเรียน ตั้งแต่
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ | 22 ก.ย. 59
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา
โรงเรียนโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา | 22 ก.ย. 59
BBL School Partner
โรงเรียนโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา | 22 ก.ย. 59
22 ก.ย 59 ครูอาสาสมัครคนใหม่ของโรงเรียน
โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด | 22 ก.ย. 59
22 ก.ย 59 อสม.เลี้ยงอาหารและช่วยพัฒนาโรงเรียน
โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด | 22 ก.ย. 59
ส่งกิจกรรมชุมนุม
โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม | 22 ก.ย. 59
ส่งแบบประเมินสมรรถนะ
โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม | 22 ก.ย. 59
ผลการแข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับจังหวัด ปี 2559
โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร | 22 ก.ย. 59
ประชุมปฏิบัติการดำเนินการจัอซื้อพัสดุ สื่อการเรียนรู้
โรงเรียนบ้านซับตารี | 22 ก.ย. 59
ร่วมงาน
โรงเรียนบ้านซับตารี | 22 ก.ย. 59
ครูคมสันต์อำลาคณะครูและกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านซับตารี | 22 ก.ย. 59
วัดโพธิ์ศรีมอบทุนการศึกษา
โรงเรียนบ้านซับตารี | 21 ก.ย. 59
แจ้งข่าวสาร
โรงเรียนณัฏฐเวศม์ | 21 ก.ย. 59
วันที่ 21 ก.ย.2559 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด คณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเ
โรงเรียนแม่สอด | 21 ก.ย. 59
กำหนดการจัดมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 ในวันที่ 20 กันยายน 2559
โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ | 16 ก.ย. 59
การสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันที่ 27-28 เดือนกันยายน 2559
โรงเรียนวัดสลักเหนือ | 21 ก.ย. 59
คำสั่งที่ 223/2559 คำสั่งคุมสอบปลายภาค 1/2559
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม | 21 ก.ย. 59
คำสั่งที่ี่ 222/2559 กีฬาภายใน
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม | 21 ก.ย. 59
ประกาศรับสมัครครู 2559 (ปิดรับสมัครแล้วนะครับ)
โรงเรียนเกียรติคุณวิทยา | 21 ก.ย. 59
การประกวดโครงการโรงเรียนปลอดขยะ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 21 ก.ย. 59
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนและได้รับรางวัล ทักษะวิชาการ
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา | 21 ก.ย. 59
การใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 21 ก.ย. 59
การส่งผลงานเข้าประกวดฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 21 ก.ย. 59
ประชาสัมพันธ์โครงการเชิดชูเกียรติ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 21 ก.ย. 59
การมอบอำนาจให้ดำเนินคดีปกครองแทน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 21 ก.ย. 59
ขอเชิญร่วมส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมโครงการ "รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่" ประจำปี 2560
โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ | 21 ก.ย. 59
วันสันติภาพสากล
โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม | 21 ก.ย. 59
ประกาศโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกจ้างบุคคลภายนอกเป็นครูสอนภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง | 21 ก.ย. 59
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 45/597 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th