หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นางธันยพัต แสงอาวุธ
ตำหแน่ง : ครูปฐมวัย
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านเชียงยืน    จ.มหาสารคาม
นางสุพลณี เฮืองศรี
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านเชียงยืน    จ.มหาสารคาม
นายนิคม ภู่พันธ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ครูพิเศษ
ร.ร.วัดสารอด    จ.กรุงเทพมหานคร
นางรวิวรรณ ศรีสุนนท์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ครูพิเศษ
ร.ร.วัดสารอด    จ.กรุงเทพมหานคร
นายวีระศักดิ์ บุตรแสง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ครูพิเศษ
ร.ร.วัดสารอด    จ.กรุงเทพมหานคร
นางพุทธชาติ เนตรานนท์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ครูพิเศษ
ร.ร.วัดสารอด    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,479,533 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,325,439 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,840,657 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,577,338 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,551,756 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,379,839 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,334,606 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,261,457 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,204,013 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,158,950 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,086,795 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,047,770 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,045,398 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,041,969 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ร่วมทำบุญ ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดนาหว้า อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
โรงเรียนสายชล | 06 พ.ย. 57
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ครูช่วยสอน วิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล | 06 พ.ย. 57
รูปภาพกิจกรรม
โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ | 05 พ.ย. 57
ร.ร.นาถ่อนพัฒนา ชนะเลิศ ไปฝึกทักษะ หงส์
โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา | 05 พ.ย. 57
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2558 ด้วยวิธีพิเศษ (
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 05 พ.ย. 57
ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนวัดแสนสุข | 05 พ.ย. 57
ร่วมประกวดและแข่งขันประดิษฐ์กระทงใบตองและดอกไม้สด
โรงเรียนไตรภูมิวิทยา | 05 พ.ย. 57
ค่านิยม ๑๒ ประการ
โรงเรียนสายชล | 05 พ.ย. 57
ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสภาราชินี 2
โรงเรียนสภาราชินี 2 | 05 พ.ย. 57
กำหนดชำระเงิน ค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2/2557
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 05 พ.ย. 57
บทความ ชื่อ บทบาทของสื่อออนไลน์กับการใช้ภาษาไทยของวัยรุ่น โดย นางเนตรดาว งามยิ่งไพศาล
โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร | 05 พ.ย. 57
ความคืบหน้าในการปรับปรุงอาคารธรรมศาสตร์ ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557
โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) | 05 พ.ย. 57
เผยแพร่ผลงาน เรื่องสั้นสายใยแห่งรัก โดย นางเนตรดาว งามยิ่งไพศาล
โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร | 05 พ.ย. 57
พิธีเปิดกีฬา อบจ.กาฬสินธุ์ เกมส์ ครั้งที่ 7
โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี | 05 พ.ย. 57
ทัศนศึกษา ปี 58
โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม | 05 พ.ย. 57
13-14 พ.ย. 57 ค่ายคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องพัฒนา
โรงเรียนบ้านหันโสกเชือก | 05 พ.ย. 57
ขอเรียนเชิญคณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง ทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในการประเมินนักเรียนพระราชทาน เด็กหญิงน
โรงเรียนบ้านท่าศิลา | 05 พ.ย. 57
นิเทศภายใน
โรงเรียนวัดโพทะเล | 05 พ.ย. 57
ประเมินโรงเรียนคุณธรรม
โรงเรียนวัดโพทะเล | 05 พ.ย. 57
ทำบุญวันพระช่วงวันเข้าพรรษา
โรงเรียนวัดโพทะเล | 05 พ.ย. 57
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับศูนย์ประสานงานสถานศึกษาโพทะเล 01
โรงเรียนวัดโพทะเล | 05 พ.ย. 57
ประชุมกรรมการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับศูนย์ประสานงานสถานศึกษาโพทะเล 01
โรงเรียนวัดโพทะเล | 05 พ.ย. 57
TO BE NUMBER 1 โครงการ "เยาวชนต้นแบบ อนาคตสดใส ห่างไกลอบายมุข"
โรงเรียนวัดโพทะเล | 05 พ.ย. 57
แข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก
โรงเรียนวัดโพทะเล | 05 พ.ย. 57
โครงการส่งเสริมการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
โรงเรียนวัดโพทะเล | 05 พ.ย. 57
วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2557 (ภาคค่ำ)
โรงเรียนวัดโพทะเล | 05 พ.ย. 57
วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2557 (ภาคเช้า)
โรงเรียนวัดโพทะเล | 05 พ.ย. 57
โรงเรียนบ้านท่าศิลา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ โรงเรียนส่งเสริมนิสัยรักการอ่านระดับโรงเรียนขยาย
โรงเรียนบ้านท่าศิลา | 05 พ.ย. 57
ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงนำ้ผึ้ง แสนดี ที่ได้รับรางวัลนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี
โรงเรียนบ้านท่าศิลา | 05 พ.ย. 57
ปฎิทินการรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2558 ของ สพฐ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 05 พ.ย. 57
รักษาการ. ปปช. จังหวัดมาเยี่ยม. รร. วันที่ 31ตค57
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก | 05 พ.ย. 57
หลักสูตรเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง โหลดข้อมูล
โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) | 05 พ.ย. 57
สอบ O-NET ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนสายชล | 05 พ.ย. 57
ปฏิทินสอบภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนสายชล | 05 พ.ย. 57
รับการนิเทศการเรียนการสอน
โรงเรียนบ้านซับตารี | 04 พ.ย. 57
ปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน
โรงเรียนบ้านซับตารี | 04 พ.ย. 57
แจ้งคณะครูเรื่องการดาวน์โหลดสมุดเช็คเวลาเรียนและกรอกคะแนน
โรงเรียนตะคร้อพิทยา | 04 พ.ย. 57
โรงเรียนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป
โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว | 04 พ.ย. 57
ประกาศโรงเรียนพยุห์วิทยา เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่
โรงเรียนพยุห์วิทยา | 04 พ.ย. 57
ปฏิทินวิชาการโรงเรียนบ้านโกรกลึก 2/2557
โรงเรียนบ้านโกรกลึก | 04 พ.ย. 57
4 พ.ย.2557 นางอรัญญา ณ ถลาง รอง.ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดควนเมาและศูนย์อาเซียนฯ
โรงเรียนวัดควนเมา | 04 พ.ย. 57
OPEN HOUSE at Saparachiee Trang 4-5 Aungust 2014
โรงเรียนอนุบาลสงขลา | 04 พ.ย. 57
ประวัติ ประเพณีลอยกระทง
โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา | 04 พ.ย. 57
สอบธรรมสนามหลวง 12 พ.ย.57
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม.8 | 04 พ.ย. 57
ประกาศราคากลาง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนบ้านมะรือโบออก
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 | 04 พ.ย. 57
เชิญประชุมผู้ปกครอง "วันพบครู ดูแลลูก" ภาคเรียนที่ 2/2557 กำหนดการดังนี้
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ | 04 พ.ย. 57
สารงาเงิน เดือนกันยายน 2557
โรงเรียนวังหินวิทยาคม | 04 พ.ย. 57
สารงาเงิน เดือนสิงหาคม 2557
โรงเรียนวังหินวิทยาคม | 04 พ.ย. 57
กำหนดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก | 04 พ.ย. 57
ขอเชิญเที่ยวงานการกุศลมวยเพื่อสมทบทุนสร้างรั้วโรงเรียนในวันศุกร์ที่ ๒๘ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๗
โรงเรียนบ้านปางขนุน | 04 พ.ย. 57
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 45/646 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th