หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา
สพป.ชุมพร เขต 11
โรงเรียนวรเวทยากร
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านศาลา
สพป.เชียงใหม่ เขต 0
โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร)
สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนงัวบาวิทยาคม
สพป.มหาสารคาม เขต 0
โรงเรียนบ้านแม่สุก
สพป.ลำปาง เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
นางสาวนิภาพร แทนโชติ
ตำหแน่ง : ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.เทศบาล ๑ วัดละไม    จ.สุราษฎร์ธานี
นางสาวนิภาวรรณ ขวัญเมือง
ตำหแน่ง : ครูผู้สอนวิชาหน้าที่พลเมือง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.เทศบาล ๑ วัดละไม    จ.สุราษฎร์ธานี
นางสาวพัชราพร สังข์แก้ว
ตำหแน่ง : ครูผู้สอนวิชาหน้าที่พลเมือง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.เทศบาล ๑ วัดละไม    จ.สุราษฎร์ธานี
นางสาวอัจฉรียา ทองมา
ตำหแน่ง : ครูผู้สอนวิชาหน้าที่พลเมือง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.เทศบาล ๑ วัดละไม    จ.สุราษฎร์ธานี
นายอภิชาติ ใจซื่อ
ตำหแน่ง : ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาและวิชาหน้าที่พลเมือง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.เทศบาล ๑ วัดละไม    จ.สุราษฎร์ธานี
นางสาวทัศนีย์ เมืองพรหม
ตำหแน่ง : ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา , วิชาประวัติศาสตร์ และ วิชาหน้าที่พลเมือง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.เทศบาล ๑ วัดละไม    จ.สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 3,209,701 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 2,863,989 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,751,222 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,457,792 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,378,867 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,191,251 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,086,339 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,820,464 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,781,048 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,774,331 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,584,104 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,515,527 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,500,609 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,471,043 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,454,776 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,442,716 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประชุมการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 27 มิ.ย. 59
หัวข้อประชุมประจำสัปดาห์ที่ 6 (วันที่ 30 มิ.ย.2559)
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน | 27 มิ.ย. 59
10 สิงหาคม 2559 จัดงานวันแม่แห่งชาติ...แม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวง
โรงเรียนอนุบาลเศรษฐราณี | 27 มิ.ย. 59
ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการประเมินภายในสถานศึกษา
โรงเรียนวัดชนะสงคราม | 26 มิ.ย. 59
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 59
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน | 26 มิ.ย. 59
ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 14 ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ เทศบาลนครแม่สอด ระหว่าง
โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน | 26 มิ.ย. 59
เป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาฟุตซอลลีค สพฐ จังหวัดสมุทรปราการ
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม | 26 มิ.ย. 59
ประกาศเปิดสอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง งบประมาณปี 2556
โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย | 28 ก.ค. 58
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม เป็นโรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม | 26 มิ.ย. 59
คุณครูเข้ารับการอบรมการพัฒนาการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาทางสมอง(BBL) และทักษะการคิด 25มิ.ย.59
โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ | 26 มิ.ย. 59
กิจกรรมพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 24 มิ.ย.59
โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ | 26 มิ.ย. 59
เสาธงโรงเรียนใหม่
โรงเรียนบ้านคูบ | 26 มิ.ย. 59
โครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและการสื่อสารโดยเจ้าของภาษา
โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ | 26 มิ.ย. 59
กำหนดการไปทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3
โรงเรียนอนุบาลเศรษฐราณี | 02 ส.ค. 59
ขอเชิญร่วมทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ณ วัดวิศิษฏ์บุญญาวาส
โรงเรียนอนุบาลเศรษฐราณี | 26 มิ.ย. 59
สรุปผลการแข่งขันองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย
โรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง) | 25 มิ.ย. 59
พบปะกันที่ ยางใต้
โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ | 25 มิ.ย. 59
เดินรณรงค์วันต้านยาเสพติด 24 มิถุนายน 2559
โรงเรียนบ้านคูบ | 24 มิ.ย. 59
กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันต้านยาเสพติด และวันภาษาไทย โรงเรียนบ้านคูบ 24 มิถุนายน 2559
โรงเรียนบ้านคูบ | 24 มิ.ย. 59
สารจากนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 2559
โรงเรียนคลองบางโพธิ์ | 24 มิ.ย. 59
ต้อนรับ นางจินตนา พลอาษา ครูคนใหม่โรงเรียนบ้านห้วยยาง
โรงเรียนบ้านห้วยยาง | 24 มิ.ย. 59
กิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติด ปี 2559 ภายในโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา
โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา | 24 มิ.ย. 59
กิจกรรมคัดแยกขยะ
โรงเรียนบ้านห้วยยาง | 24 มิ.ย. 59
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 24 มิ.ย. 59
ตารางกิจกรรม ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 24 มิ.ย. 59
อบรมหลักสูตรการใช้ ICT พื้นฐานเพื่อความเท่าเทียมสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส
โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา | 24 มิ.ย. 59
ขอแสดงความยินดีกับครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวด แข่งขัน ภาษาไทยระดับเขตคลองสามวา
โรงเรียนกลางคลองสอง (พร ดีเจริญ) | 24 มิ.ย. 59
คำสั่งการจัดเวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙
โรงเรียนวัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร) | 24 มิ.ย. 59
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน
โรงเรียนสภาราชินี 2 | 24 มิ.ย. 59
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
โรงเรียนเฮงฮั้ว | 24 มิ.ย. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการฯ
โรงเรียนบ้านเชียงยืน | 24 มิ.ย. 59
กิจกรรมต้อนรับหนู่สู่สาธิต 24 มิถุนายน 2559
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 24 มิ.ย. 59
โครงการผู้ว่าห่วงหัววันที่ 28 มิถุนายน 2559
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา | 24 มิ.ย. 59
คุ่มือประชาชน
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน | 24 มิ.ย. 59
ใบปะหน้าแบบทดสอบ 5 ตัวเลือก
โรงเรียนโพนทองวิทยายน | 24 มิ.ย. 59
Earn on-tour!
โรงเรียนคีรีวัฒนา | 23 มิ.ย. 59
การบอกเวลาภาษาอังกฤษ
โรงเรียนคีรีวัฒนา | 23 มิ.ย. 59
ผลงานและความภาคภูมิใจของคณะครู บุคลากร และนักเรียน ร.ป.ค.15
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) | 23 มิ.ย. 59
ผลงาน "ชุมนุมเสริมสวย " รร.ราชประชานุเคราะห์ 15
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) | 23 มิ.ย. 59
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน "จินตคณิต" และการประเมินผลการจัดกิจกรรมครั้งที่ 1
โรงเรียนอนุบาลแสนสนุก | 23 มิ.ย. 59
การรับนักเรียนก่อนเวลาเรียนตามปกติ 23 มิุนายน 2559
โรงเรียนวัดชนะสงคราม | 23 มิ.ย. 59
ขอเชิญลงทะเบียนศิษย์เก่า
โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส | 23 มิ.ย. 59
รายชื่อนักเรียน 1/2559 166 คน
โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม | 23 มิ.ย. 59
งานธุรการชั้นเรียน 59
โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม | 23 มิ.ย. 59
ลดเวลาเรียน AAR และST4
โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม | 23 มิ.ย. 59
เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะการบวก ลบ คูณ หารระคน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5
โรงเรียนอนุชนวัฒนา | 23 เม.ย. 58
เรื่อง การพัฒนาทักษะงานประดิษฐ์โดยใช้สื่อ ICT
โรงเรียนอนุชนวัฒนา | 23 ก.ค. 58
เรื่อง การพัฒนาทักษะงานเกษตรโดยใช้สื่อ ICT
โรงเรียนอนุชนวัฒนา | 23 พ.ค. 58
การประชุมจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 23 มิ.ย. 59
หน่วยรับบริจาคเลือดเคลื่อนที่จาก"โรงพยาบาลโพนทอง"
โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม | 23 มิ.ย. 59
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 45/622 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th