หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา
สพป.ชุมพร เขต 11
โรงเรียนวรเวทยากร
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านศาลา
สพป.เชียงใหม่ เขต 0
โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร)
สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนงัวบาวิทยาคม
สพป.มหาสารคาม เขต 0
โรงเรียนบ้านแม่สุก
สพป.ลำปาง เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 1
นางสาวเพ็ญนภา ประวาฬ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดเสนีวงศ์    จ.นนทบุรี
นางสาวศิริวรรณ ราชภักดี
ตำหแน่ง : เลขานุการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    จ.ขอนแก่น
นางอุษา ศรแผลง
ตำหแน่ง : รองประธานกรรมการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    จ.ขอนแก่น
นางกาญจนาพันธ์ุ แสนมงคล
ตำหแน่ง : ประธานกรรมการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    จ.ขอนแก่น
นางสาวเนตรทราย คำมงคุณ
ตำหแน่ง : กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กลุ่ม : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ร.ร.มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    จ.ขอนแก่น
นายทรงฤทธิ์ ภิญโญศรี
ตำหแน่ง : กรรมการ
กลุ่ม : ปกครองนักเรียน
ร.ร.มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    จ.ขอนแก่น
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,960,175 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 3,021,592 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,695,454 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,371,991 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,302,718 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,099,993 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,053,067 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,764,386 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,721,838 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,715,676 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,548,694 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,462,260 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,451,423 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,429,636 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,415,155 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
คำสั่งที่ 51/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา | 01 มิ.ย. 59
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ
โรงเรียนปลาปากวิทยา | 01 มิ.ย. 59
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ
โรงเรียนปลาปากวิทยา | 01 มิ.ย. 59
31 พ.ค 59 คณะของร้านนายก้อน บูติค บริจาคสิ่งของและเงินทุนพัฒนาโรงเรียน
โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด | 01 มิ.ย. 59
รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘
โรงเรียนหัสดีศึกษา | 01 มิ.ย. 59
วารสาร "เขาสารเขากลางนา" มกราคม 2559
โรงเรียนช่องแคพิทยาคม | 01 มิ.ย. 59
กิจกรรม สระอา
โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี | 01 มิ.ย. 59
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 <วันที่ 2 มิถุนายน 2559>
โรงเรียนพนมศึกษา | 01 มิ.ย. 59
ขอเชิญนักเรียนร่วมโครงการ สอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 01 มิ.ย. 59
ประชุมครู ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙
โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา | 01 มิ.ย. 59
การแข่งขันภาษาอังกฤษ 2559
โรงเรียนดงบังวิทยา | 01 มิ.ย. 59
คำสั่งแต่งตั้ง รักษ์ภาษาไทย 2559 ล่าสุด 14-06-59
โรงเรียนดงบังวิทยา | 14 มิ.ย. 59
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมิน โรงเรียนดีศรีตำบล 1 มิถุนายน 2559
โรงเรียนบ้านท่ามะปริง | 01 มิ.ย. 59
รายงานประจำปีการศึกษา 2558 (SAR)
โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา | 01 มิ.ย. 59
ประกาศผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์
โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี | 31 พ.ค. 59
รางวัลสถานศึกษาดีเด่น รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัด โครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2558
โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม | 31 พ.ค. 59
รางวัลกลุ่มยุวเกษตรเกษตรกรดีเด่น ระดับภาคตะวันออก ปี 2558
โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม | 31 พ.ค. 59
รางวัลลูกโลกสีเขียว ในระดับประเทศ ปี พ.ศ.2558
โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม | 31 พ.ค. 59
รางวัลสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับประเทศ ปี พ.ศ.2558
โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม | 31 พ.ค. 59
ข้อสอบปลายภาคระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2558
โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร | 31 พ.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ
โรงเรียนปลาปากวิทยา | 31 พ.ค. 59
ประกาศผลผู้ผ่านการสัมภาษ์ตำแหน่งพี่เลี้ยงอนุบาล
โรงเรียนสังข์อํ่าวิทยา | 31 พ.ค. 59
ปฏิทินนักเรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 31 พ.ค. 59
ปฏิทินนักเรียน ระดับอนุบาลปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 31 พ.ค. 59
เอกสารกีฬาสี ปี 2559
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 31 พ.ค. 59
นักเรียนปีการศึกษา 2559
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 31 พ.ค. 59
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนช่องแคพิทยาคม | 31 พ.ค. 59
ขอเเชิญศิษย์เก่าทุกรุ่นร่วมงาน วันสถปนาและรำลึกโรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ ครบ 7รอบ 84 ปี
โรงเรียนโรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ | 31 พ.ค. 59
แผ่นพับแนะนำ นายเสมือน ดงชมภู (ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านนาสะอาด)
โรงเรียนบ้านนาสะอาด | 31 พ.ค. 59
รายงานประจำปีสถานศึกษา SAR ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนกุศลวิทยา | 30 พ.ค. 59
สรุปจำนวน ชุมนุม (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ค.59)
โรงเรียนวังวิเศษ | 30 พ.ค. 59
คำสั่ง ที่ 97/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมความพร้อมรับการประเมินความยั่งยืน โรงเร
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม | 30 พ.ค. 59
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 30 พ.ค. 59
การประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 30 พ.ค. 59
การเฝ้าระวังป้องกันโรคมือ เท้า ปาก
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 30 พ.ค. 59
ผู้บริหาร สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต๒ เยี่ยมชมโรงเรียน ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
โรงเรียนบ้านห้วยยาง | 30 พ.ค. 59
ระดับผลการสอบ o-net ของโรงเรียนทิพพากรวิทยาการ
โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ | 30 พ.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน
โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค | 30 พ.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่
โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค | 30 พ.ค. 59
รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2558
โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา | 30 พ.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์
โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี | 30 พ.ค. 59
การอนุมัติเงินงวดโรงเรียนขนาดเล็ก
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 30 พ.ค. 59
การขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 30 พ.ค. 59
การประกวดผลงานทางวิชาการ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 30 พ.ค. 59
การเข้าร่วมกิจกรรมวิทยาศาสตร์
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 30 พ.ค. 59
การแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 30 พ.ค. 59
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 30 พ.ค. 59
ขอเชิญชมกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 30 พ.ค. 59
ตารางเรียนนักเรียน 1-2559
โรงเรียนคลองลานวิทยา | 30 พ.ค. 59
ตารางสอนครู 1-2559
โรงเรียนคลองลานวิทยา | 30 พ.ค. 59
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 45/613 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th