พฤษภาคม 2558   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
34 5 6789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
ปฏิทินกิจกรรม
01 พ.ค. 58
วันแรงงานแห่งชาติ
05 พ.ค. 58
หยุดวันฉัตรมงคล
ลิ้งค์น่าสนใจ
แบบสำรวจความคิดเห็น
โรงเรียนวัดศรีจันทร์ จะเข้าสู่ระบบประกันคุณภาพการศึกษาเป็นครั้งแรก ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร
ดีมาก เพราะจะได้มีการรับรองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
ดี เพราะจะเป็นการยกระดับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
พอใช้ เพราะเป็นภาคการบังคับของระบบการศึกษาไทย
แย่ เพราะเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณของรัฐและโรงเรียน โดยเปล่าประโยชน์
แย่มาก เพราะเป็นการเพิ่มภาระงานให้กับบุคลากรของโรงเรียน ซึ่งมีภาระงานมากล้นอยู่แล้ว
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 05/06/2011
ปรับปรุง 18/05/2015
สถิติผู้เข้าชม 361499
Page Views 486830
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
28 ต.ค. 56 ถึง 29 ต.ค. 57 ชำระค่าบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2557
โรงเรียนวัดศรีจันทร์ ฝ่ายการเงินฯ
03 พ.ย. 57 วันเปิดภาคเรียนที่ 2/2557
โรงเรียนวัดศรีจันทร์ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
03 พ.ย. 57 ถึง 07 พ.ย. 57 การแก้ 0, ร และ มส ระดับมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2557

ให้นักเรียนที่ติด 0, ร และ มส โดยติดต่อขอแก้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน ภายในวันที่ 3 - 7 พศจิกายน 2557

โรงเรียนวัดศรีจันทร์ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
05 พ.ย. 57 ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน
โรงเรียนวัดศรีจันทร์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
08 พ.ย. 57 ถึง 11 พ.ย. 57 วันสอบนักธรรม (เฉพาะนักเรียนที่เป็นภิกษุสามเณร)
โรงเรียนวัดศรีจันทร์ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
05 ธ.ค. 57 หยุดเรียนวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557
- -
10 ธ.ค. 57 หยุดเรียนวันรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2557
- -
12 ธ.ค. 57 ประชุมประจำเดือนธันวาคม
โรงเรียนวัดศรจันทร์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
30 ธ.ค. 57 จัดกิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2558
โรงเรียนวัดศรีจันทร์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
31 ธ.ค. 57 ถึง 01 ม.ค. 58 หยุดเรียนวันสิ้นปี - วันขึ้นปีใหม่ 2558
- -
05 ม.ค. 58 ถึง 12 ม.ค. 58 ส่งต้นฉบับและสำเนาข้อสอบกลางภาคเรียนที่่ 2/2557

ครูผู้สอนระดับมัยมศึกษา ส่งต้นฉบับข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2557 กับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้, งานวัดผลและประเมินผล และหัวหน้าบริหารงานวิชาการ ตาลำดับ เพื่อตรวจทานข้อสอบให้ถูกต้องและเรียบร้อย พร้อมกับส่งสำเนาข้อสอบได้ที่ห้องวิชาการ

โรงเรียนวัดศรัจันทร์ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
09 ม.ค. 58 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
โรงเรียนวัดศรีจันทร์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
14 ม.ค. 58 ถึง 16 ม.ค. 58 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2557 ระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนวัดศรีจันทร์ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
16 ม.ค. 58 ประชุมประจำเดือนมกราคม 2558
โรงเรียนวัดศรีจันทร์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
19 ม.ค. 58 ถึง 23 ม.ค. 58 ส่ง ปพ.5 และอบ.1 - 3 ครั้งที่ 1

ครูประจำวิชา และครูระดับอนุบาล ส่ง ปพ. 5 และ อบ. 1 - 3 ครั้งที่ 1 โดยส่งที่งานวัดผลและประเมินผล

โรงเรียนวัดศรีจันทร์ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
12 ก.พ. 58 ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558
โรงเรียนวัดศรีจันทร์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
23 ก.พ. 58 ถึง 27 ก.พ. 58 ส่งรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบ
ครูประจำวิชา ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ส่งรายชื่อนักเรียนทีไม่มีสิทธิ์สอบ ภาคเรียนที่ 2/2557  โดยส่งที่นายทะเบียน นางสาวปิยรัตน์  หล่มเหลา
โรงเรียนวัดศรีจันทร์ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
27 ก.พ. 58 ถึง 27 มี.ค. 58 ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2558
โรงเรียนวัดศรีจันทร์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
02 มี.ค. 58 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบ ภาคเรียนที่ 2/2557
โรงเรียนวัดศรีจันทร์ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
03 มี.ค. 58 จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา
โรงเรียนวัดศรีจันทร์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
04 มี.ค. 58 หยุดเรียนวันมาฆบูชา
- -
09 มี.ค. 58 ถึง 16 มี.ค. 58 ส่งต้นฉบับและสำเนาข้อสอบปลายภาคเรียนที่่ 2/2557

ครูผู้สอนประถมศึกษา และระดับมัยมศึกษา ส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557 กับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้, งานวัดผลและประเมินผล และหัวหน้าบริหารงานวิชาการ ตาลำดับ เพื่อตรวจทานข้อสอบให้ถูกต้องและเรียบร้อย พร้อมกับส่งสำเนาข้อสอบได้ที่ห้องวิชาการ

โรงเรียนวัดศรีจันทร์ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
18 มี.ค. 58 ถึง 20 มี.ค. 58 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2557
สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2-2557 ทั้งระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนวัดศรีจันทร์ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
23 มี.ค. 58 ถึง 27 มี.ค. 58 ส่งใบรายงานผลการเรียน

ครูประจำวิชาในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา และครูประจำชั้นในระดับอนุบาล ส่งใบรายงานผลการเรียน ที่นายทะเบียน

โรงเรียนวัดศรีจันทร์ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
23 มี.ค. 58 ถึง 27 มี.ค. 58 ประกาศแก้ มส. ภาคเรียนที่ 2/2557

นักเรียนที่ติด มส. ให้ติดต่อขอแก้ กับนายทะเบียน ตามวันและเวลาที่กำหนด

โรงเรียนวัดศรีจันทร์ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
26 มี.ค. 58 ถึง 31 มี.ค. 58 ส่ง ปพ.5 และ อบ.1 - 3 ครั้งที่ 2

ครูประจำวิชา และครูระดับอนุบาล ส่ง ปพ. 5 และ อบ. 1 - 3 ครั้งที่ 2 โดยส่งที่งานวัดผลและประเมินผล

โรงเรียนวัดศรีจันทร์ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
01 เม.ย. 58 วันปิดภาคเรียนที่ 2/2557
โรงเรียนวัดศรีจันทร์ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
06 เม.ย. 58 หยุดวันจักรี
- -
07 เม.ย. 58 ถึง 10 เม.ย. 58 ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 2/2557

ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 2/2557 ในระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา โดยประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ และเว็บโรงเรียนวัดศรีจันทร์

โรงเรียนวัดศรีจันทร์ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
13 เม.ย. 58 ถึง 15 เม.ย. 58 หยุดวันสงกรานต์
- -
01 พ.ค. 58 วันแรงงานแห่งชาติ
- -
05 พ.ค. 58 หยุดวันฉัตรมงคล
- -

โรงเรียนวัดศรีจันทร์ (โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา)
681 วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง  ถนนศรีจันทร์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น 40000    โทร 043-239768